top of page

Charta praeceptī Akademia Lunae et Sōlis

Akademie Měsíce a Slunce (Akademia Lunae et Sōlis; ALES, AMAS) je prvním (minimálně v Česku a na Slovensku) projektem s námětem akademie pro lidi, kteří se chtějí stát upíry, dlaky či mágy. Je nástupcem projektů Schola Dlacos (škola dlaků; první Český web s tímto námětem) otevřené od 14. 8. 2013 a Vampire Academy Oscuro (akademie pro lidi, kteří se chtějí stát upíry založená původně na konceptu knih Richelle Mead) otevřené od 11. 2. 2012. Samotný projekt ALES byl na web převeden dne 4. 12. 2013.

Listina Pravidel.png

I. Obecná ustanovení

1a. Projekt "Akademia Lunae et Sōlis Online Role Playing Game" (dále pouze ALES) jest výtvorem fantazie a duševním majetkem jeho administrátora, zde vystupujícího pod jménem Ignitera Aquver (dále pouze provozovatel). Projekt nebyl vytvořen dle žádného konkrétního autorského díla. Projekt je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (dále jen Autorský zákon), a respektuje Sbírku zákonů České republiky a platnou ústavu České republiky (dále jen zákoník ČR).

1b. Hra na ALES je poskytována zdarma, bez dalších záruk a povinností provozovatele. Provozovatel nenese zodpovědnost za příspěvky vkládané uživateli. Provozovatel vychází vstříc opatřením proti podvodům a krádežím duševního i ilustrovaného majetku dle zákoníku ČR. Provozovatele můžete zkontaktovat na adrese: a-les@email.cz.

1c. Celá hra na ALES je založena na systému role playing game neboli rolové textové hry (dále jen RPG). Pravidla tohoto herního systému jsou vypsána níže a taktéž na fóru ALES. Všechna tato pravidla je nutno striktně dodržovat. Jiné styly hraní nepodporujeme!

1d. Je přísný zákaz kopírování jakéhokoliv obsahu webu či fóra ALES. Je možno požádat o zdroj obrázku či textu, který je provozovatel povinen vydat, ovšem za obrázky a texty vkládané uživateli nenese žádnou odpovědnost (viz odstavec B, hlava I.). V případě odcizení myšlenky či nápadu budeme vyžadovat jeho smazání z provinilých stránek provozovatele stránek či webhostingu. O povolení pro šíření myšlenek a obrázků z našeho webu můžete napsat na: a-les@email.cz, avšak provozovatel nemá povinnost toto povolení udělit!

1e. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu, úpravu či smazání jakéhokoli obsahu webu či fóra ALES bez předchozího upozornění či kompenzace ztráty dat.

II. Registrace na ALES

2a. Každý uživatel starší 15 let má možnost si zaregistrovat svou postavu. Každou další postavu založenou ze stejné IP adresy však již musí předem nahlásit provozovateli na a-les@email.cz, s předmětem zprávy: "Žádost o povolení druhé (/třetí... n-té) postavy" či přes fórum pomocí vzkazu provozovateli.

2b. Provozovatel nemá povinnost schválit a zapsat do hry každou postavu. V případě špatného zodpovězení položek registrace provozovatel odesílá e-mail s výčtem chyb, kde uživatel může svou registraci opravit. V případě dlouhého trvání registračních oprav nemá provozovatel povinnost opakovaně odesílat informace o chybách ve špatně odeslaném formuláři.

2c. Příbuzenské vztahy mezi postavami jsou povoleny, je však nutné je předem nahlásit na e-mail a-les@email.cz s předmětem "Vztah" či přes fórum pomocí vzkazu provozovateli. O příbuznosti postav je možno informovat již u registrace postavy, avšak vztah musí ve všech případech schválit oba hráči. Vztahy, které by měly být nahlášeny, jsou vztahy sourozenecké, partnerské či rodičovské. Milenecké vztahy a krátkodobé známosti není nutné – ani žádoucí – hlásit.

2d. Jsou zakázána všeobecně známá jména z knih či filmů, stejně jako jména slavných osobností, pěveckých či hereckých hvězd, jména rádoby vtipná, příliš krkolomná či porušující zákoník ČR. V případně nevhodného jména, budete požádáni o přejmenování.

2e. Nově registrovaný uživatel je povinen se začlenit do hry během týdne (7 dní) po schválení registrace. Bude-li neaktivní po celý herní den a nebude-li důvod zapsán v Absencích na fóru, bude mít k dospozici pouze další týden (7 dní) na napravení své aktivity. V případě, že se ani pak nezapojí, bude jeho profil bez náhrady smazán.

2f. Provozovatel má právo vyžadovat změnu údajů u postavy. Pokud takovéto žádosti nebude vyhověno, registrace postavy nebude schválena či u již schválených postav může dojít až ke smazání profilu.

2g. Provozovatel má právo bez náhrady smazat účet kterémukoli uživateli, a to bez udání důvodu. Toto je však velice neobvyklý případ, jelikož běžně bývá ke smazání uživatele znám pádný důvod. Toto pravidlo slouží převážně v případech, kdy se smazaný uživatel dopustí vážného prohřešku na jiném uživateli a oběť nechce veřejně rozvádět obsah napadení.

III. OTRPG, postavy a hráči

3a. OTRPG je hra, ve které si vytvoříte vlastní postavu, za kterou hrajete. Postava může, ale nemusí mít stejné vlastnosti jako její hráč. Postava má povahové vlastnosti, které jí sami dáte a stejně je to i se vzhledem, koníčky a historií.

3b. Je nutné rozlišovat postavu od hráče. Kdežto mezi postavami bývá častá nevraživost a občasné šarvátky nejsou nic neobvyklého, tak mezi hráči by se toto dít nemělo. ALES se snaží tvořit komunitu lidí, kteří se dokážou respektovat a kteří se vůči sobě budou chovat slušně i v případě, že mezi jejich postavami je spor.

3c. Ovlivňovat smí hráč vždy jen svou postavu. Ublížit druhé postavě je taktéž možné jen v případě, že takto druhý hráč zareaguje, ovšem nejsme dokonalí a když se, například, střetne naštvaný dlak s člověkem, tak nemůže člověk vždy vyjít bez jediného škrábnutí. Hrajte trochu reálně, ovšem čekejte vždy na reakci protistrany!

3d. Výjimkou z předchozího bodu (viz odstavec C, hlava III) je postava "Vypravěč", která může ovlivňovat jakoukoli postavu bez rozdílu. S Vypravěčem se nikdy nehádáme, a když řekne, že něco nějak bude, tak to tak bude a neexistuje možnost, že by nebylo. Osud postavy v některých chvílích jednoduše nemůžete příliš ovlivnit.

3e. Celá hra probíhá na herním fóru. Odkaz na toto fórum naleznete na úvodní stránce hry. Každý hráč, který chce hrát, musí být na tomto fóru registrován. Bez účtu na fóru je hra nemožná! 

3f. Hru píšeme jako vypravování příběhu. Psát za svou postavu můžete buď v 1. či ve 3. osobě čísla jednotného. Každý příspěvek by pak měl mít minimální délku 3 řádky v editoru fóra. Kratší příspěvky jsou mazány, a pokud jsou dva nepříliš dlouhé příspěvky v jedné místnosti za sebou, bývají spojovány do jednoho, aby se předešlo zbytečnému přeplnění a znepřehlednění fóra.

3g. Činnost postavy píšeme klasicky formou vypravování bez úprav do textového editoru. Přímou řeč píšeme tučně a v uvozovkách (tlačítko B v editačním panelu; zhruba takto: [b]"řeč"[/b]). Myšlenky označujeme kurzívou, přičemž na myšlenky ostatní hráči nereagují – mimo výjimky se schopností jejich rozeznávání (tlačítko I v editačním panelu; zhruba takto: [i]myšlenka[/i]).

3h. Přesuny mezi herními lokacemi píšeme za příspěvek, začínáme s ním buď dvěma lomítky (// přesouvám se do Jídelny) nebo šipkami (>>> Jídelna). Postavy nesmějí být na dvou místech najednou. Není vhodné, aby postava proběhla místností, kde již někdo je, během jednoho příspěvku (musíte dát spoluhráčům možnost zareagovat). Postava by se, pokud možno, měla přesouvat mezi sousedícími místnostmi.

Krátké příklady textů

"To je ale děsný den," povzdechla jsem si, když jsem se svalila do křesla. Člověk, aby se utrénoval k smrti, pomyslela jsem si a ušklíbla se nad tím...

"To je ale děsný den," povzdechla si, když se svalila do křesla. Člověk, aby se utrénoval k smrti, pomyslela si a na tváři se jí objevil úšklebek...

Chenoa Alicia Baile vstoupila do místnosti. Na tváři měla krvelačný úsměv a pohledem klouzala po přítomných studentech. "Copak si nemůžu nikoho z nich dát k večeři? Mám hlad..." postěžovala si své kamarádce a pohodila svými hnědými vlasy. Žízeň je pro nás děsně nesnesitelná, pomyslela si. 

 

Vstoupila jsem do místnosti v celé své upíří dokonalosti. S krvelačným úsměvem na tváři jsem pohledem klouzala po přítomných studentech. "Copak si nemůžu nikoho z nich dát k večeři? Mám hlad..." postěžovala jsem si své nejlepší kamarádce a pohodila svými nádhernými, hnědými vlasy. Žízeň je pro nás děsně nesnesitelná, pomyslela jsem si. 

IV. Fungování školy

4a. Vyučující na akademii jsou označování jako Magistrī (jednotné číslo Magister; latinské slovo pro učitele/mistra).

4b. Primusové (Primus/Prima; latinsky první) jsou studenti, kteří napomáhají dodržování pořádku na škole. Jsou jimi jmenováni svědomití studenti.

4c. Výuka probíhá nepravidelně a bývá nepovinná. Vede ji Magister, který má zrovna čas na téma, které zrovna se mu zdá příhodné.

4d. Neexistují ročníky. Každý postupuje vlastním tempem dle určitého programu, který je stanoven. Tento systém je velmi důmyslný a záleží na mnoha faktorech, které zajišťují Váš postup. Zároveň však můžete mířit různými cestami, a proto je tento způsob dle vedení nejvhodnější.

4e. Slavnosti jsou nepovinné a většinou nepravidelné akce, které se konají k nějaké příležitosti.

4f. Občas je vyhlášena nějaká výprava, která více či méně ovlivňuje chod našeho světa a je vedena Vypravěčem. Této výpravy se účastní osoby předem určené, obvykle dobrovolníci přihlášení pod informací o plánované výpravě, které budou tedy nějakou dobu separovány od ostatních studentů.

4g. Na fóru jsou jednotlivé kategorie osob označeny rozdílnou barvou. Fialově jsou označeni Magistři, šedá je barvou Měsíčních studentů, kdežto žlutá naopak barvou těch Slunečních. Spřízněné duše mohou mít taktéž různou barvu – modrou mají spřízněnci okřídlených označováni jako Letci, rudou zase Krotitelé šelem a zelenou barvu mají Jezdci kopytníků. Ostatní, nezařazené osoby, které nejsou studenty školy, ale ani učiteli, a přitom nemají spřízněnou duši, mají pak bílou barvu.

V. Aktivita, usmrcení postavy a odchod z akademie

5a. Postava by se měla aktivně projevovat každý herní den (hráč má na to vždy 28 dní v realitě). Pokud bude uživatel neaktivní po celý herní den, bude postava zapsána jako neaktivní v seznamu na fóru, pročež má následující herní den na napravení své aktivity. Po uplynutí této doby si však provozovatel vyhrazuje právo profil bez náhrady smazat!

5b. Výjimku z předchozího pravidla (viz odstavec A, hlava V.) tvoří dlouhodobě omluvení hráči, kteří si předem zapsali absenci – je nutné zapisovat veškerou absenci dosahující délky herního dne (28 dní).

5c. Postava během hry může být zabita bez povolení jejího hráče v případě, že daná postava úmyslně a i přes upozornění provokuje postavu upíra, magika či dlaka. Ve všech případech však o tomto rozhoduje administrátor. Hráč má v tomto případě každopádně možnost zaregistrovat si postavu novou (přílišná provokace upírů/dlaků ani magiků se tedy lidem nedoporučuje!).

5d. V případě odchodu z akademie či vyhoštění studenta je student neodvratně ztracen a jeho profil už nemůže být obnoven, takovéto postavy již zároveň nepodléhají ochraně proti usmrcení (viz odstavec C, hlava V.).

bottom of page